Wie wij zijn Wie wij zijn
Als gemeente willen wij zijn: open naar mensen van deze tijd met hun vragen naar betekenis en zin van wat er gebeurt. Dienstbaar aan elkaar, aan het samenleven in de dorpen, de maatschappij en de wereld. Inspireren als een plek om innerlijke rust te vinden, gevoed te worden en je eigen antwoorden te zoeken op de vragen in je leven.
terug