Groene kerk Groene kerk
 
Wijdekerk Wijdekerk
Wij staan vermeld op:
 
Wie wij zijn Wie wij zijn
Als gemeente willen wij zijn: open naar mensen van deze tijd met hun vragen naar betekenis en zin van wat er gebeurt. Dienstbaar aan elkaar, aan het samenleven in de dorpen, de maatschappij en de wereld. Inspireren als een plek om innerlijke rust te vinden, gevoed te worden en je eigen antwoorden te zoeken op de vragen in je leven.
 
Visie & Missie Visie & Missie
De Protestantse Gemeente in Graft-De Rijp en Oost- en West-Graftdijk wordt gevormd door mensen die met elkaar delen dat ze op een of andere manier geraakt en geïnspireerd zijn door hun relatie met God, de (bijzondere) mens Jezus, verhalen uit de bijbel en/of door mensen uit de brede joods-christelijke traditie en andere inspiratiebronnen die daarbij aansluiten. Zij proberen dit in het dagelijks leven met woord en daad vorm te geven.
 
Beleidsplan Beleidsplan
U kunt het  Beleidsplan 2022-2026 PKN Graft-De Rijp bekijken en downloaden (pdf).