Visie & Missie Visie & Missie
De Protestantse Gemeente in Graft-De Rijp en Oost- en West-Graftdijk wordt gevormd door mensen die met elkaar delen dat ze op een of andere manier geraakt en geïnspireerd zijn door hun relatie met God, de (bijzondere) mens Jezus, verhalen uit de bijbel en/of door mensen uit de brede joods-christelijke traditie en andere inspiratiebronnen die daarbij aansluiten. Zij proberen dit in het dagelijks leven met woord en daad vorm te geven.
terug