Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon, ook voor u

De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat, als er sprake is van machtsverschillen, intimidatie en misbruik van deze macht veel vaker voorkomen dan eerder gedacht. Niet alleen bij de TV, bij opleidingen en in de sport, maar ook binnen kerkgenootschappen. Daarom heeft de PKN enige tijd geleden besloten hier gericht aandacht aan te geven. De PKN wil een “Veilige Kerk” zijn; de Protestantse Gemeenten Schermer en Graft-de Rijp willen veilige gemeenten zijn en niet wegkijken als dit soort zaken spelen.

Daartoe hebben ze ons als vertrouwenspersoon aangesteld.

Wij, dat zijn: Geertje Roelofsen en Frans Ewals.
Beiden zijn we als arts werkzaam geweest en hebben een jarenlange binding met zowel Graft-De Rijp als met de Schermer.

Dus:
  • Voelt u zich onveilig, gekleineerd, gediscrimineerd, ongewenst seksueel benaderd?
  • Kent u situaties waarbij dat mogelijk speelt?
U kunt bij ons terecht met vragen, vermoedens en meldingen.

We zijn rechtstreeks bereikbaar via deze site.

Vervolgens nemen we contact met u op, bespreken we wat er aan de hand is en wat vervolgstappen zouden kunnen zijn. Als dat wenselijk is kunnen we samen zoeken naar iemand bij wie u beter terecht kunt.

We zijn weliswaar door de beide kerkenraden aangesteld, maar we zijn onafhankelijk.

We zullen nooit op eigen initiatief persoonlijke informatie met anderen delen. Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht staan voorop.

 
terug