Rekeningnummers Rekeningnummers
Wilt u onze mooie kerk (gebouwen) of diaconie financieel ondersteunen?

Protestantse Gemeente Graft-De Rijp NL76RABO.035.69.55.680

Diaconie Protestantse Gemeente Graft-De Rijp rekeningnr. NL67RABO.037.37.37.424

Hartelijk dank voor uw gift.
terug