Kerken graft de Rijp.
                    
De Protestantse Kerk in de dorpen De Rijp, Graft en Oost- en West-Graftdijk is overwegend vrijzinnig in haar geloofsbeleving.
Open, dienstbaar en inspirerend zijn onze sleutelwoorden. Dat betekent geen dogma┬┤s voor luisteraars, maar handreikingen voor een eigen invulling.
Wij nodigen u graag uit op onze site.

Wij maken gebruik van:
 
NIEUWS
Protestantse Kerk Oost-Graftdijk verkocht,

In de kerkdienst van 5 september is door de ouderling de volgende mededeling afgekondigd:

Namens de kerkenraad kan ik u meedelen dat de kerk van Oost-Graftdijk per 1 november 2010 verkocht is aan dhr. Nico van der Hoff uit De Rijp. Dhr. van der Hoff zal in het gebouw gaan wonen en een gedeelte gebruiken als atelier. De verkoop is tot stand gekomen na veelvuldig overleg tussen koper en de kerkenraad over de nieuwe bestemming van het gebouw. Ook de burgerlijke gemeente speelde hierbij een belangrijke rol. Afgelopen woensdag is overeenstemming bereikt over de voorwaarden. Op zondag 31 oktober zullen we in een kerkdienst in Oost-Graftdijk op gepaste wijze afscheid nemen van ons kerkgebouw.

[6 Sep 2010 - Kerkenderijp]
[14 May 2010]Doe de Fundi test!
We zijn sterker overtuigd van ons eigen gelijk dan we in eerste instantie denken. Legt u anderen ook deze denkwijzen op of staat u open voor nieuwe visies?
[12 Nov 2009]Charter for compassion
[10 Nov 2009]Test je zelf
< 1 2 3 4 5 6