Kerken graft de Rijp.
                    
De Protestantse Kerk in de dorpen De Rijp, Graft en Oost- en West-Graftdijk is overwegend vrijzinnig in haar geloofsbeleving.
Open, dienstbaar en inspirerend zijn onze sleutelwoorden. Dat betekent geen dogma's voor luisteraars, maar handreikingen voor een eigen invulling.
Wij nodigen u graag uit op onze site.
Wij maken gebruik van:
 
ORGANISATIE
Belastingvoordelig bijdragen

Om het voor u mogelijk te maken fiscaal voordelig bij te dragen hebben we de ANBI status aangevraagd.
U kunt door een simpele vastlegging bij een notaris voordelig bijdragen aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instantie) en sinds kort zijn we als Protestantse Gemeente te Graft - De Rijp ook aangemerkt als een instantie met die status.

Daarom moeten we de onderstaande documenten online beschikbaar hebben staan.

Het ANBI document van de Diaconie

ANBI document Diaconie

Het ANBI document van het College van Kerkrentmeesters

ANBI document CvK

Het huidige Beleidsplan

Beleidsplan

[Terug naar overzicht]