Kerken graft de Rijp.
                    
De Protestantse Kerk in de dorpen De Rijp, Graft en Oost- en West-Graftdijk is overwegend vrijzinnig in haar geloofsbeleving.
Open, dienstbaar en inspirerend zijn onze sleutelwoorden. Dat betekent geen dogma's voor luisteraars, maar handreikingen voor een eigen invulling.
Wij nodigen u graag uit op onze site.
Wij maken gebruik van:
 
NIEUWS
We hebben een nieuwe predikant.,

EEN NIEUWE DOMINEE!


Een jaar nadat dominee Menso Rappoldt afscheid van de Protestantse Gemeente te Graft - De Rijp heeft genomen en naar Emmen is verhuisd, kunnen wij met vreugde en dankbaarheid mededelen dat er een nieuwe dominee is beroepen!

Het is de 29 jarige Niels A. Gillebaard uit Amsterdam.

n_gillebaard.jpg

Vanaf de eerste kennismaking met Niels was er een goed contact en een vertrouwen dat hij met zijn openheid en enthousiasme een juiste kandidaat voor onze gemeente was. Gedurende de sollicitatieprocedure is dat gevoel bij beide partijen alleen maar toegenomen en heeft geresulteerd in een unanieme keuze om Niels te beroepen als onze nieuwe predikant. De gemeente streeft ernaar open - dienstbaar - inspirerend te zijn, drie zaken die hij zeer beaamt en ook wil versterken.
Wij heten Niels van harte welkom en zien uit naar zijn komst in onze gemeente!

De kerkdienst waarin Niels Gillebaard als predikant wordt bevestigd en zijn intrede in de gemeente doet, zal worden gehouden op:
zondagmiddag 15 december 2013 om 15.00 uur in de Grote Kerk van De Rijp.

Protestantse Gemeente te Graft - De Rijp, Oost- en West-Graftdijk

[8 Nov 2013 - Kerkenderijp] [Terug naar overzicht]