Kerken graft de Rijp.
                    
De Protestantse Kerk in de dorpen De Rijp, Graft en Oost- en West-Graftdijk is overwegend vrijzinnig in haar geloofsbeleving.
Open, dienstbaar en inspirerend zijn onze sleutelwoorden. Dat betekent geen dogma's voor luisteraars, maar handreikingen voor een eigen invulling.
Wij nodigen u graag uit op onze site.
Wij maken gebruik van:
 
AGENDA
Kerkdiensten,

Kerkdiensten,

Elke zondag komen mensen bij elkaar in één van de kerkgebouwen. Sommigen gaan elke zondag, anderen af en toe. Ze komen uit een verlangen. Ze doen elke dag wat er moet gebeuren en proberen het goede te doen. Maar ze weten dat je als mens regelmatig in een spiegel moet kijken naar wie je bent en hoe je leeft. Want het is niet altijd duidelijk wat goed is, en er wordt aan alle kanten aan je getrokken. In gesprek gaan met mensen uit het heden en verleden die belangrijke ervaringen hebben verwoord in wijsheid en verhalen, helpt deze kerkgangers bij hun eigen vragen bij het leven. In onze kerk zijn teksten uit de bijbel de belangrijkste bron van inspiratie naast hedendaagse schrijvers en dichters. De symboliek en verbeelding van religieuze en poétische taal helpt ons onszelf in een licht te zien dat groter is dan de soms beperkte spotlight waarmee wij naar onszelf en naar anderen kijken.
Na een uur zingen, stil zijn, luisteren, bidden en daarna samen koffie drinken, gaat ieder weer naar huis. Niet als andere mensen, maar wel (h)erkend als mens, getroost, gevoed, met nieuwe moed en vaak nieuwe gedachten het dagelijks leven in.

Elke dienst is anders. Soms zijn er bijzondere diensten die worden voorbereid door een gelegenheidswerkgroep of Th door de liturgiegroep.

De kerkdiensten zijn om 10:00 uur afwisselend in de Grote Kerk in De Rijp en in de kerk in West-Graftdijk, tenzij anders vermeld. Er zijn verschillende voorgangers.

26 nov De Rijp Laatste zondag kerkelijk jaar Voorganger: Ds. N.A. Gillebaard Mmv: Suono Chiaro

3 dec West-Graftdijk 1e Advent Voorganger: Ds. N.A. Gillebaard Mmv: Gemengd Kerkkoor Graftdijk
3 dec 11:45 Na de kerkdienst geeft Suono Chiaro een benefietconcert.
Opbrengst voor de kerk van West-Graftdijk.
Tevens CD presentatie!


10 dec West-Graftdijk 2e Advent Voorganger: Ds. N.A. Gillebaard

17 dec De Rijp 3e Advent Kerstsamenzang
Mmv: Beemster Projectkoor
Georganiseerd door: Raad van Kerken

20 dec. 14.30 uur Mieuwijdt te Graft Oecumenische kerstviering Mmv: Mieuwijdtzangers

24 dec 19.30 uur! Grote Kerk De Rijp 4e Advent Kerstnachtdienst Voorganger: Ds. N.A. Gillebaard Mmv: Byzantijns Mannenkoor

25 dec West-Graftdijk 1e Kerstdag Voorganger: Ds. N.A. Gillebaard Mmv: Gemengd Kerkkoor Graftdijk

[26 Nov 2017 - Kerkenderijp] [Terug naar overzicht]