Kerken graft de Rijp.
                    
De Protestantse Kerk in de dorpen De Rijp, Graft en Oost- en West-Graftdijk is overwegend vrijzinnig in haar geloofsbeleving.
Open, dienstbaar en inspirerend zijn onze sleutelwoorden. Dat betekent geen dogma's voor luisteraars, maar handreikingen voor een eigen invulling.
Wij nodigen u graag uit op onze site.
Wij maken gebruik van:
 
NIEUWS
MAATSCHAPPELIJKE STAGES,

Veel scholieren in het voortgezet onderwijs gaan dit schooljaar een maatschappelijke stage lopen.
De kerken van Graft-De Rijp hebben voor scholieren een stage-aanbod samengesteld.

Zo kunnen scholieren in november en december aan de slag met het helpen voorbereiden en begeleiden van kerstactiviteiten: een kinderkerstfeest, het ontwerpen en maken van een kerstkaart, assisteren bij een kerstsamenzang of oppassen op kleine kinderen tijdens een kerstdienst.

In de loop van 2011 kan er ook geholpen worden bij de organisatie van een “knuffelsfeest” voor kinderen in januari, het voorbereiden en inrichten van een kleine tentoonstelling in één van de kerken (februari-maart), een rommelmarkt in mei, of een oogstmiddag in oktober.

Jongeren die belangstelling hebben voor één of meer van deze maatschappelijke stagemogelijkheden, kunnen voor meer informatie contact opnemen met ds Menso Rappoldt, 0299-672670 of met Theo de Wit, 0299-673261.
De beschrijving van de stages vind je ook bij de Vrijwilligerscentrales in Purmerend en Alkmaar.

[22 Jan 2012 - Kerkenderijp] [Terug naar overzicht]