Kerken graft de Rijp.
                    
De Protestantse Kerk in de dorpen De Rijp, Graft en Oost- en West-Graftdijk is overwegend vrijzinnig in haar geloofsbeleving.
Open, dienstbaar en inspirerend zijn onze sleutelwoorden. Dat betekent geen dogma's voor luisteraars, maar handreikingen voor een eigen invulling.
Wij nodigen u graag uit op onze site.
Wij maken gebruik van:
 
ORGANISATIE
Maatschappelijke stage: Tentoonstelling maken

Opdracht:
Het voorbereiden en uitvoeren van een tentoonstelling over een derdewereldland. Met als doel voorlichting te geven over het leven van de mensen in dat land. En voorlichting te geven over projecten waarvoor geld nodig is. (Vastenactie)

Aantal stagiaires: 2 of 3

Plaats: De Rijp

Periode: februari-maart
12 uur per stagiaire. Werktijd in overleg.

Het profiel van de stagiaire:

Leeftijd: vanaf 14 jaar

Opleidingsniveau: geen voorkeur

Benodigde vaardigheden: je moet informatie kunnen opzoeken. Contacten leggen met instanties voor materiaal. Je moet de informatie creatief kunnen vormgeven. Eventueel met powerpoint kunnen werken.


Inschrijven kan tot uiterlijk 31 januari

Informatie: Theo de Wit, tel 0299-673261

[Terug naar overzicht]