Kerken graft de Rijp.
                    
De Protestantse Kerk in de dorpen De Rijp, Graft en Oost- en West-Graftdijk is overwegend vrijzinnig in haar geloofsbeleving.
Open, dienstbaar en inspirerend zijn onze sleutelwoorden. Dat betekent geen dogma's voor luisteraars, maar handreikingen voor een eigen invulling.
Wij nodigen u graag uit op onze site.
Wij maken gebruik van:
 
ORGANISATIE
Maatschappelijke stage: Kerstprojecten

Organiseren van een of meer van de volgende activiteiten voor kerst:

- Kinderkerstinloop en -viering: mee helpen met het bedenken van een kerstverhaal, het oefenen daarvan met de kinderen die het verhaal spelen in de kinderkerstviering.
Het meehelpen voorbereiden en begeleiden van de kerstinloop waar kinderen allerlei kerstversiering maken.
Aantal stagiaires: 3-4
Datum/Periode: Voorbereiding vanaf half november. Kinderkerstinloop en -viering is op 23 december 2012.
Plaats De Rijp
Begin en eindtijd: een of twee avonden, twee zondagochtenden van 10-11 uur. 23 december 2012 van 13.00 uur – 19.00 uur.
Totaal: 20 uur – 30 uur of gedeelten daarvan (in overleg)

- Kerstsamenzang: helpen kerkruimte in te richten, mensen te ontvangen als gastheer/vrouw, meehelpen bij koffieschenken
Aantal stagiaires: 2
Datum/Periode: 16 december 2012
Plaats: De Rijp
Begin-eindtijd: 9.00-12.00 uur

- Kerstviering in de Doopsgezinde kerk: oppas voor kinderen en hen bezighouden.
En een kaartje ontwerpen en laten maken voor kerstattenties
Aantal stagiaires: 2
Datum/Periode: 25 december. ontwerpen en maken van kerstkaartjes in eind nov - begin dec
Plaats: De Rijp
Begin en eindtijd: 25 dec: 10-12 uur, kaartjes maken: ca 6 uur


Het profiel van de stagiaire:

Leeftijd:
- kinderkerstinloop en –viering: 16-17 jaar
- kerstsamenzang: vanaf 13
- oppas en kaartjes maken: vanaf 13

Opleidingsniveau: Geen voorkeur
Benodigde vaardigheden: met kinderen kunnen omgaan, creatief zijn

Inschrijven voor deze vacature kan tot uiterlijk: half november

Informatie: Theo de Wit, 0299-673261

[Terug naar overzicht]