Kerken graft de Rijp.
                    
De Protestantse Kerk in de dorpen De Rijp, Graft en Oost- en West-Graftdijk is overwegend vrijzinnig in haar geloofsbeleving.
Open, dienstbaar en inspirerend zijn onze sleutelwoorden. Dat betekent geen dogma's voor luisteraars, maar handreikingen voor een eigen invulling.
Wij nodigen u graag uit op onze site.
Wij maken gebruik van:
 
NIEUWS
Charter for compassion,

Het Charter for Compassion is een initiatief van de gerenommeerde Britse
schrijfster Karen Armstrong. Zij heeft een groot aantal boeken over
wereldreligies op haar naam staan en ze is een vurig pleitbezorger van
dialoog en ontmoeting. Volgens haar hebben de verschillende religieuze en
ethische tradities gemeen dat zij allemaal een belangrijke rol toekennen aan
het begrip 'Compassie'. In de praktijk vinden zij elkaar in de volgende Gulden
Regel: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet."
Gesteund door de Amerikaanse organisatie Technology, Entertainment,
Design (TED) heeft Karen Armstrong, samen met morele en spirituele leiders
van over de gehele wereld, aan het Charter for Compassion gewerkt. De
korte en krachtige tekst die op 12 november voor het eerst te horen was,
wil inspiratie bieden aan allen die zich inspannen voor een vreedzame wereld
en een humane samenleving.
De tekst vind je op: www.charterforcompassion.com

[12 Nov 2009 - Kerkenderijp] [Terug naar overzicht]