Kerken graft de Rijp.
                    
De Protestantse Kerk in de dorpen De Rijp, Graft en Oost- en West-Graftdijk is overwegend vrijzinnig in haar geloofsbeleving.
Open, dienstbaar en inspirerend zijn onze sleutelwoorden. Dat betekent geen dogma's voor luisteraars, maar handreikingen voor een eigen invulling.
Wij nodigen u graag uit op onze site.
Wij maken gebruik van:
 
ORGANISATIE
Protestantse Kerk Nederland

De Kerkgemeente te Graft - De Rijp maakt deel uit van de overkoepelende landelijke Protestantse Kerk Nederland (PKN). De PKN stelt regels vast voor de organisatie van de plaatselijke gemeenten, stelt grenzen waarbinnen plaatselijke gemeenten vrij kunnen opereren en houdt toezicht op de financiën.

[Terug naar overzicht]