Kerken graft de Rijp.
                    
De Protestantse Kerk in de dorpen De Rijp, Graft en Oost- en West-Graftdijk is overwegend vrijzinnig in haar geloofsbeleving.
Open, dienstbaar en inspirerend zijn onze sleutelwoorden. Dat betekent geen dogma's voor luisteraars, maar handreikingen voor een eigen invulling.
Wij nodigen u graag uit op onze site.
Wij maken gebruik van:
 
ORGANISATIE
Organisatie

Een Protestantse Gemeente in een dorp of stad in Nederland is in grote mate zelfstandig. Zij bestaat uit een kerkgemeente (geregistreerde en/of betalende leden) en een predikant. De kerkgemeente betaalt de predikant en bezit en onderhoudt de eigen kerk(en) en andere eigen gebouwen (pastorie). Zij krijgt geen subsidie van de overheid.

Om taken te regelen de kerkelijke gemeente te Graft-De Rijp/ Oost- en West-Graftdijk een eigen bestuur. Dat is de Kerkenraad. In deze raad zitten ouderlingen (beleid en organisatie), kerkrentmeesters (financiën), diakenen/diaconie (sociale zorg) en de predikant. De scriba is de secretaris van de Kerkenraad.
Het bestuur kan voor bepaalde taken commissies instellen.

Lidmaatschap of hoe kun je ons steunen?
In de kerk en op deze website is iedereen welkom. Als je meer wilt en/of achter bepaalde initiatieven staat kun je ons steunen met:
  - een algemene donatie waarmee je de activiteiten van de kerkgemeenschap steunt
  - een donatie voor het onderhoud van de kerkgebouwen of een specifiek kerkgebouw
  - lidmaatschap van de kerkgemeente. De kerk kent doopleden en belijdende leden. Voor alle volwassen leden moet de kerk € 40,- per jaar afdragen aan de landelijke PKN. Elke euro meer, die leden vrijwillig geven, komt ten goede aan de eigen plaatselijke kerk. Daarmee betalen we onze predikant, onderhouden de kerken en betalen bijvoorbeeld dit soort initiatieven.
  - gastlidmaatschap. Gastleden zijn mensen die lid zijn van een ander kerkgenootschap en daarnaast ook lid bij onze kerk willen zijn.

  Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@kerkengraftderijp.nl

  [Terug naar overzicht]