Kerken graft de Rijp.
                    
De Protestantse Kerk in de dorpen De Rijp, Graft en Oost- en West-Graftdijk is overwegend vrijzinnig in haar geloofsbeleving.
Open, dienstbaar en inspirerend zijn onze sleutelwoorden. Dat betekent geen dogma's voor luisteraars, maar handreikingen voor een eigen invulling.
Wij nodigen u graag uit op onze site.
Wij maken gebruik van:
 
ORGANISATIE
Activiteiten, commissies en groepen

Commissies en leden organiseren allerlei activiteiten die open staan voor iedereen. Met deze activiteiten proberen we antwoorden te vinden op vragen, kennis te delen over onze en andere religies, meer doen met spiritualiteit of het gewoon gezellig te hebben. Hieronder volgt een lijst van onze commissies, groepen en activiteiten:

 • Bezoekwerk
 • Gespreksgroepen: 30-50 jaar,
 • Kids-Jeugd-Jongeren-werkgroep: Kinderkerstfeest en Knuffelsfeest
 • Spiritualiteit en Meditatie
 • Zending-Werelddiakonaat-ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

  • Kerkwachten
  • Koren
  • Kosters
  • Liturgiegroep
  • Redactie kerkblad digitaal kerkblad
  • Rommelmarkt West-Graftdijk
  • Schoonmakers
  • Website


  [Terug naar overzicht]